OBRAZY - SLOVIA

Prejsť na obsah
PRODUKTY
OBRAZY

SVÄTOPLUKOVE TRI PRÚTY
Z čias Veľkej Moravy sa viaže  aj povesť o troch Svätoplukových  prútoch, ktorá sa objavila v rozprávkovom diele osvieteného byzantského cisára Konštantína Porfyrogeneta niekedy v polovici 10. storočia.


Svätoplukové tri prúty - rozmer 65 x 45cm  6,50€ / kus, 250gr papier - pri  objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 15,00€ / ks - štruktorovane lamino

odporúčaný rozmer 65x45cm

zarámovaná ukážka

HYMNICKÉ BÁSNE ZDOBENÉ ĽUDOVOU ORNAMETIKOU
Hymnická báseň alebo pieseň oslavuje, velebí, vyjadruje krásu, dobro, ušľachtilosť, vznešené myšlienky. Vznik žánru siaha do staroveku no znova bol objavený v období romantizmu ( prvá polovica 19 storočia) Charakteristickým textovým prejavom je radostný text s kladnými hodnotami, chválospev,dominuje spravodlivosť, čestnosť, túžba po slobode. Hymnická báseň alebo pieseň vyvoláva silné precítenie so silným emotívnym zážitkom.

Na Slovensku je zachovaných viacero hymnických básní so spomínaného a neskoršieho obdobia. V tejto sérii ktorú sme vytvorili je sedem snáď najznámejších:

Nad Tatrou sa blýska

(ktorej prvé dve slohy sú Slovenskou štátnou hymnou) od Janka Matúšku,(* 10.1. 1821, Dolný Kubín – † 11.1. 1877, Dolný Kubín),


Hymnická báseň  Nad Tatrou sa blýska - rozmer 45 x 65cm  6,50€ / kus, 250gr papier - pri  objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 15,00€ / ks - štruktorovane lamino

zarámovaná ukážka

odporúčaný rozmer 45x65cm

Hoj zem drahá od Martina Rázusa
(* 18.10. 1888, Liptovský Mikuláš - † 8.8 1937, Brezno),

Aká si mi krásna od Petera Bella-Horala
(* 12.11. 1842, Liptovský Mikuláš - † 13.6. 1919, Budapešť),

Kto za pravdu horí od Karola Kuzmányho
(* 16.11. 1806, Brezno - † 14.8. 1866, Turčianske Teplice),

Hej Slováci, ktorá je pod názvom Hej Slovania hymna všetkých Slovanov od Sama Tomášika
(* 8.2 1813, Gemerské Teplice - † 10.9. 1887, Chyžné),

Hoj vlasť moja od Ferka Urbáneka
(* 31.7. 1858, Vsetín - † 10.12. 1934, Bratislava-Petržalka)a

Slovenčina moja od Viliama Paulinyho-Tótha
(* 3.6. 1826, Senica - † 6.5 1877, Martin).

Obrazy sú zdobené ľudovou ornamentikou, v ktorej je maľba krajinky alebo zátišia a text básne. Ako celok pôsobí zaujímavo a esteticky, pripomínajúc tak jednu s najdoležitejších etáp naších novodobých dejín.
Cena zarámovaných obrazov v rozmere 21 x 31 cm 9 / 1 kus, pri objednaní celej série 8 obrazov 8 / 1 kus plus poštovné a balné.

Rozmer obrazov v celosti je 88 cm x 62 cm. Rozmer jednotlivo každého obrazu zvlášť je 21,08 cm x 30,06 cm. Obrazy sú graficky upravené s prinechaním krajom na rámovanie.

Cena obrazov v celosti je 6,50€ / kus, 200 gr. papier, 10€ / kus zalaminované, 20/ ks - štruktorovane lamino

Cena obrazov jednotlivo je dohodou, záleží na množstve materiale a veľkosti.
Orientačne: 21,08 cm x 30,06 cm 4 € / kus 200 gr. štrukturovaný papier.


Zarámované ukážky

POSTER PANOVNÍCI A PREZIDENTI SLOVENSKEJ ZEME
Osud a hlavnú zodpovednosť voči národu,spoločnosti, štátu majú v rukách vladári, panovníci, králi či prezidenti. Na postery sú zaradený všetci historicky doložený panovníci. Prehľad začína vladárom zo siedmeho storočia Samom, nasleduje Nitrianske knieža Pribina, ktorého v roku 833 nahrádzajú Veľko Moravský Mojmírovci, po nich pokračujú Arpádovský králi stredovekého Uhorska. Po vymretých Arpádovcov v roku 1301 nad krajinou panujú významné panovnícke rody Európy napríklad Anjuovci, Huňadyovci, až sa v roku 1526 do roku1918 trónu definitívne zmocňujú Habsburgovci. Prehľad uzatvárajú prezidenti Československej republiky a Slovenskej republiky. Na postery je dovedna 62 panovníkov a 13 prezidentov. U väčšiny najstarších panovníkov nie je známy presný dátum panovania ani narodenia a údaj o ich panovaní je často jedinou zmienkou o nich. Najstarší panovníci sú vyobrazení podľa naj prezentovanejšej podoby, neskorší panovníci podľa zachovaného portrétu a prezidenti podľa reprezentačnej fotografii. Mená pod portrétmi sú uvádzané bez hodností a titulov ktoré zastávali, zastávajú.Pod portrétom je meno, dátum narodenia a dátum panovania u prezidentov pôsobenia. Poster predstavuje základné informácie o panovníkoch a prezidentoch na území Slovenska.

Panovníci a prezidenti Slovenskej zeme - 5€ / kus, 250gr papier - pri objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 10€ / ks - laminovaná, pri objednaní nad 5ks, cena 6€ / kus, 20 / ks - štruktorovane lamino

odporúčaný rozmer 68x98cm

zarámovaná ukážka

POSTER SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ MÚDROSTI
Vznikali, udržali sa, dokonca vznikajú nové. Um našich starých otcov a materí získaná tisícročiami našich predkov zachytávajú pranostiky, príslovia či porekadlá. Dotýkajú sa každodenného života človeka. Ukrytí je v nich vysoký morálny rozmer tiež poučenie či poznanie prírodných zákonitostí, v podobe predpovede budúcnosti alebo počasia. Na obrazoch sú zachytené známe pranostiky, príslovia a porekadlá. Sú zdobené ľudovou ornamentikou a sú aktuálne aj dnes a niekedy aj s humorom poučia, napomenú, pripomenú.

Slovenské ľudová múdrosti - 6,50€ / kus, 250gr papier - pri objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 20 / ks - štruktorovane lamino

odporúčaný rozmer 68x98cm

zarámovaná ukážka

Návrat na obsah